NOUTĂȚI

Dragi parteneri,

Vă prezentăm sinteza celor mai importante modificări ale Legii 31/1990 a societăților, aprobate prin Legea 223/2020 care va intra în vigoare la 05.11.2020:

– capitalul social al unei SRL poate avea orice valoare (chiar și mai mică de 200 lei) și părțile sociale pot avea orice valoare unitară (chiar și mai mică de 10 lei, cu condiția de a se împărți în mod egal)

– capitalul social al unei SRL nu mai trebuie depus în contul bancar înainte de înmatriculare

– la înmatriculare sau schimbare a sediului social se elimină procedura de obținere premergătoare a ”mapei ANAF”

– se introduce posibilitatea aprobării cesiunii de părți sociale dintr-o SRL către terțe persoane cu un procent mai mic de 75% din capitalul social, dacă așa prevede actul constitutiv

– se elimină procedura de opoziție cu termen de 30 de zile la cesiunea părților sociale dintr-o SRL către terțe persoane